Rajnikant J. Patel Vadu 416-837-8409

Pankaj M. Patel Rajpur 519-820-1180

Mahendra P. Patel Bhatasan 905-921-7203

Govindbhai M. Patel Saldi 905-920-6569

Jashvantbhai S. Patel Paliyad 519-577-7876

Pragneshbhai J. Patel Untava 905-966-7203

Janakbhai A. Patel Joranang 647-285-8957

Bhadresh A. Patel Dingucha 519-835-4546

Rohit Patel Dingucha 647-523-7203

Sunilbhai B. Patidar Dingucha 647-989-5181

Maneklal Patel Kharana Enter Phone

Laljibhai Patel Bhatasan 416-830-1732

Alpesh Patel Kotha 519-721-2710

Jagdishbhai B. Patel Dingucha 519-301-0460

Alkeshkumar Patel Untava 226-979-9889

Nitinbhai N. Patel Kantrodi 519-616-1470

Savankumar M. Patel Kharna 905-806-7822

Alpesh Patel Dingucha 519-803-8246

Manishbhai B. Patidar Dingucha 226-881-1072

Rasikbhai B. Patel Pailyad 519-766-7148